Palvelu- ja turvallisuusehdot, Vesiurheilukeskus Laguuni 

1. Palveluiden käytön aloittaminen ja varaukset 

Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:n (jäljempänä ”Laguuni”) palveluihin voi tehdä varauksia internetissä osoitteessa shop.laguuniin.fi tai vaihtoehtoisesti paikan päällä, puhelimitse tai mailitse. Paikan päällä, puhelimitse tai mailitse tehdystä varauksesta veloitetaan 2 € palvelumaksu ruuhkakauden aikana kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Ryhmävaraukset tehdään erillisen ryhmämyyntiasiakaspalvelijan kautta tai suoraan verkkosivuilta. Asiakastietoja käytetään ainoastaan Laguunin toiminnassa. 

Varauksen tekijä tai hänen edustama yritys (jäljempänä ”asiakas”) vastaa tehdystä varauksesta ja asiakasta sitovat nämä palvelu- ja turvallisuusehdot. Asiakkaan varaus on aina sitova, ja velvoittaa täysimittaiseen maksuun varatusta palvelusta tai tuotteesta. Sairaustapauksessa yksityisasiakkaan vuoroa voidaan siirtää, mikäli tästä ilmoitetaan puhelimitse vähintään 12 tuntia ennen varauksen alkamista 029 170 0353. Katso poikkeusolosuhteet kohdasta 6. 

Asiakkaan tulee saapua paikalle aina hyvissä ajoin, viimeistään 15 minuuttia ennen varauksen alkua tai muun ohjeistuksen mukaisesti. 

2. Vakuutukset 

Laguunin palvelut eivät sisällä vakuutusta. Asiakkaan tulee itse huolehtia tarvittavasta tapaturmavakuutuksesta, joka kattaa myös vesiurheilulajit. Laguuni suosittelee asiakasta ja jokaista käyttäjää tarkistamaan vakuutuksensa ennen osallistumista Laguunin palveluihin. 

3. Uimataito ja ikärajat 

Kaikki Laguunin aktiviteetit vaativat Pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaisen uimataidon. Pohjoismainen uimataidon määritelmä: henkilö pystyy yhtäjaksoisesti uimaan 200 metriä, josta vähintään 50 metriä selällään. 

Kaikissa lajeissa alle 12-vuotiaan käyttäjän seurassa on oltava täysi-ikäinen huoltaja, jonka vastuulla lapsi on koko aktiviteetin ajan. Alle 18-vuotiaan käyttäjän on ilmoitettava huoltajien yhteystiedot varauksen yhteydessä. 

Käyttäjän on huomioitava myös lajikohtaiset ikärajat sekä turvallisuusohjeistukset, jotka on eritelty kunkin aktiviteetin tuoteselostuksessa. Käyttäjän on käytettävä lajin mukaisia turvallisuusvälineitä, kuten pelastusliivejä. 

4. Laguunin velvollisuudet, vastuut ja niiden rajoitukset 

Laguuni tarjoaa käyttäjilleen monipuolisia, laadukkaita ja hyvinvointia edistäviä vesiurheilu- ja liikuntapalveluita. Laguuni huolehtii siitä, että liikuntatilat ja välineet ovat asianmukaisessa kunnossa sekä käyttäjille turvalliset. Tarkistamme välineiden kunnon ja ympäristön päivittäin. Laguunia sitovat kaikki ne velvollisuudet, jotka näissä palveluehdoissa mainitaan. Laguuni ei ole vastuussa Laguunin palvelujen käytössä tapahtuneista henkilö- tai esinevahingoista,

jotka koskevat asiakasta, käyttäjiä tai heidän omaisuuttaan, ellei vahinko ole tapahtunut Laguunin vakavan laiminlyönnin johdosta. 

Laguuni ei ole vastuussa mistään henkilö- tai esinevahingosta, joka on aiheutunut laitteiden ja tilojen virheellisestä käytöstä tai henkilökunnan antamien ohjeiden, kirjallisten sääntöjen, ja/tai standardien rikkomisesta. 

5. Asiakkaan velvollisuudet 

Asiakas hyväksyy nämä palvelu- ja turvallisuusehdot tehdessään varauksen mihin tahansa  Laguunin palveluun. Ehdot ovat saatavilla asiakaspalvelupisteistä, Laguunin www-sivuilta  sekä verkkokaupasta. Asiakkaan tulee palveluita käyttäessään rekisteröidä käyntinsä asiakaspalvelun kautta. Palveluita käytettäessä tulee toimia huomaavaisesti muita käyttäjiä  kohtaan ja noudattaa Laguunin ilmoittamia ohjeita ja kiinnittää erityistä huomiota  turvallisuusseikkoihin. 

Laguunin kausikortit ovat henkilökohtaisia eikä niihin sisältyvien palveluiden käyttöoikeutta  saa luovuttaa toiselle henkilölle. Väärinkäytöstapauksessa kausikortti mitätöidään. Asiakas  saa palvelujen käyttöoikeuden takaisin maksamalla uuden kausikortin. 

Kaikki myydyt sarja- ja lahjakortit ovat voimassa vuoden tilausajankohdasta. Asiakkaalla on  mahdollisuus pidentää voimassaoloaikaa 6 kuukautta 10 euron lisämaksua vastaan. Asiakkaan tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun info@laguuniin.fi ennen lahjakortin umpeutumisajankohtaa. 


6. Palvelujen peruminen Laguunin toimesta 

Laguunin tarjontaa sekä aukioloaikoja laajennetaan ja supistetaan asiakasmäärien muuttuessa ja sääolosuhteiden mukaan. Mikäli sääolosuhteet vaikuttavat aktiviteettien turvallisuuteen, on Laguunilla oikeus pysäyttää ja sulkea toiminta yleisesti tai yksittäisten aktiviteettien kohdalla. 

Vaarallisista sääoloista, sähkökatkosta, laajasta putkirikosta, tulipalosta tai muusta vastaavasta Force Majeure -syystä johtuvan vesiurheilukeskuksen osittaisen tai täydellisen sulkemisen tapauksessa asiakkaat ja käyttäjät eivät ole oikeutettuja hyvityksiin käyttämättä jääneistä tai keskeytyneistä palveluista. Laguuni pyrkii parhaan yrityksensä mukaan aina tarjoamaan siirtomahdollisuutta sääolosuhteiden vuoksi Laguunin peruuttamille aktiviteeteille. Wakeboard kaapelit voidaan poikkeustapauksissa joutua sulkemaan toimintakausien aikana (esim. korjaus- ja huoltotyöt). 

Laguuni pidättää oikeuden siirtää aktiviteettien, kurssien ja retkien ajankohtaa ohjaajan turvallisuusarvioon perustuen. Peruuntumisista pyritään ilmoittamaan asiakkaille viimeistään kaksi päivää ennen kurssin alkua. 

Laguunilla on oikeus peruuttaa muut kuin ryhmävaraukset (jäljempänä ”yksityisvaraukset”) tapahtumien päällekkäisyyksien vuoksi viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamista. 


7. Palvelut yhteisöille ja ryhmille

Yrityksille, ryhmille ja muille yhteisöille räätälöidään monipuolisia elämyskokonaisuuksia. Näihin palveluihin sovelletaan lisäksi tässä kohdassa 7 esitettyjä sopimusehtoja. Lisätietoja voi pyytää osoitteesta info@laguuniin.fi

Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy Laguunin tarjouksen tai muutoin tilaa tapahtuman. Laskutus perustuu asiakkaan hyväksymään tarjoukseen. Ryhmävarausten ennakkomaksu on vähintään 20% kokonaissummasta ja se maksetaan erillisen maksulinkin kautta Laguunin ohjeistuksen mukaisesti. Loppumaksu maksetaan ennen tapahtuman alkua erillisellä maksulinkillä, ellei toisin ole sovittu. 

Vaihtoehtoinen maksutapa yritysryhmille on lasku, joka erääntyy tapahtumapäivänä. Laskutuslisä on 10 €/lasku. Laskutustiedot tulee toimittaa Laguunille varauksen vahvistamisen yhteydessä. 

Tapahtuma voidaan perua asiakkaan toimesta veloituksetta viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vuorokautta, mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, pyrimme löytämään tapahtumalle uuden ajankohdan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, peruutuskulu on tapahtuman ennakkomaksu. Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 vuorokautta, mutta viimeistään 72 tuntia ennen tapahtuman alkua, laskutetaan peruutuskuluina 50 % tapahtuman hinnasta. Jos tilaisuus perutaan myöhemmin kuin 72 tuntia ennen tapahtumaa, laskutetaan tapahtumasta sopimuksen mukaisen hinnan kokonaisuudessaan. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja. 

Laguunilla on oikeus perua tapahtuma Force Majeure -syystä, mikäli tapahtumaa ei voida toteuttaa turvallisesti. Vaarallisista sääoloista, sähkökatkosta, laajasta putkirikosta, tulipalosta tai muusta vastaavasta Force Majeure -syystä johtuvan vesiurheilukeskuksen osittaisen tai täydellisen sulkemisen tapauksessa ryhmä ei ole oikeutettu hyvityksiin palveluista. Laguuni pyrkii tarjoamaan siirtomahdollisuutta peruuttamilleen aktiviteeteille. 

Asiakkaan on ilmoitettava viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa lopullinen osanottajamäärä ohjattuihin kokonaisuuksiin. Palveluilla ei ole palautusoikeutta. 

Laguunin palvelu- ja turvallisuusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

8. Laguunin Turvallisuusehdot 

Varmistaaksemme turvallisen harrastamisen Laguunissa, edellytämme että käyt seuraavat ehdot läpi huolellisesti. 

  • Asiakas on itse vastuussa Laguunin palvelu- ja turvallisuusehtojen lukemisesta ja niiden noudattamisesta. Laguunin henkilökunta antaa pyydettäessä lisätietoja. 

  • Asiakas ja käyttäjä tiedostavat vesipuiston, vesilautailun, vesitrampoliinin, SUP-lautailun, melonnan, flyboardingin ja e-surffauksen sekä muiden aktiviteettien riskit, jotka saattavat johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Asiakas ja käyttäjä ymmärtävät ja tiedostavat, että sääolosuhteet, kuten aallot, meri ja tuuli, voivat muuttua yllättäen ja ennakoimatta. 

  • Käyttäjän on oltava uimataitoinen. Aktiviteettiin osallistujan on osattava uida vähintään 200 metriä yhtäjaksoisesti, josta 50 metriä selällään, eli täyttää Pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Käyttäjä tiedostaa oman kunto- ja taitotasonsa, eikä lähde yrittämään itselleen liian haastavia temppuja/toimintoja. 

  • Asiakas vakuuttaa käyttäjän olevan hyvässä fyysisessä peruskunnossa ja ettei hänellä ole tiedossa mitään terveydellistä estettä, joka saattaa vaikuttaa osallistumiseen tai turvallisuuteen vuokrauksen tai kurssin aikana. Asiakkaan on ilmoitettava ohjaajalle esimerkiksi seuraavista toimintaan vaikuttavista rajoituksista: astma, aiemmat vammat, diabetes, vakavat allergiat, piilolinssit/kuulolaite). 

  • Käyttäjä ei ole alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, eikä nauti niitä vuokrauksen tai kurssin aikana. 

  • Asiakas osallistuu kurssille tai vuokraa välineet omasta tahdostaan. Asiakas vastaa siitä, että välineet ovat palautettaessa vuokraushetken kuntoa vastaavassa kunnossa.

  • Asiakas ja käyttäjä vakuuttavat tutustuneensa Vesiurheilukeskus Laguun Oy:n palvelu- ja turvallisuusehtoihin ja sitoutuvat noudattamaan niitä sekä henkilökunnan erikseen antamia ohjeita. 

  • Asiakas ymmärtää, että on suositeltavaa lämmitellä ennen suoritusta. 

  • Mikäli asiakkaalla tai käyttäjällä on kysymyksiä saamansa ohjeistuksen jälkeen, on hänen omalla vastuullaan pyytää ohjaajalta lisätietoja. 

Tervetuloa Laguuniin liikkumaan!